onsdag 27. april 2016

Komposisjon og personskildring: Din godhet

Handlingen i boka starter med en skildring av omgivelsene på stranda der hovedkarakteren bor- og hennes tanker. Boka er retrospektiv; det pekes stadig tilbake til tidligere handlinger i hovedkarakterens liv. Tilbakeblikkene blir fortalt av hovedkarakteren gjennom drømmer og tanker. Man skjønner derfor ikke helt at det hun forteller/drømmer/tenker faktisk er handlinger fra hennes tidligere liv, men senere skjønner man at det ikke bare er tilfeldige drømmer/tanker.

Boka er bygd opp slik at man først får vite litt om hovedkarakteren i nåtid gjennom indirekte skildring- man får ikke beskrevet konkret hvordan hun er, men gjennom formidlingen av det hovedkarakteren sier, hvordan hun handler og hva hun tenker får man likevel et bilde av hvordan hun er. Inntrykket man får av henne er at hun er menneske-sky og har veldig lite kontakt med andre. Måten miljøet blir beskrevet på gjør at man får et inntrykk av at det har skjedd noe trist. Området rundt blir beskrevet som svært fargeløst, mørkt og litt dystert.

Disse tilbakeblikkene begynner først med at hun skildrer en liten jente og hvordan hennes liv er, før hun etterhvert begynner å skildre en mer voksen dame- altså det fortelles to forskjellige historier. Disse tilbakeblikkene blir da ikke fortalt i rekkefølge. Etterhvert begynner hun å trekke disse løse trådene sammen, samtidig som det blir skildret flere forskjellige historier fra forskjellige tidsepoker.

Det som blir fortalt i nåtid i boka starter relativt rolig og har få spenningsmomenter, men tilbakeblikkene er derimot mer spennende og det blir kun fortalt små deler av hendelsen om gangen som gjør boken mer spennende å lese. Boken har derimot ingen tydelige spenningsmomenter/høydepunkter. Utviklingen av historien i boken gjør at man skjønner hvordan alle historiene henger sammen og man får en lukket slutt.

Hovedkarakteren utvikler seg iløpet av historien etterhvert som det dukker opp nye karakterer i boka. De vi hovedsaklig blir introdusert for (i nåtid) er Ika, en liten gutt som bor i området, og George, naboen til hovedkarakteren, Marion/Marianne. Ika og George blir skildret direkte- forfatteren kommer med konkrete beskrivelser av hvordan de er og hvordan de ser ut. Karakterene blir beskrevet ganske likt som hovedkarakteren- menneske-sky og innesluttet.

Da jeg startet å lese boka hadde jeg ingen forventninger til hvordan den kom til å være, eller hvor godt jeg kom til å like den. Jeg endte opp med å bli positivt overrasket, og likte den veldig godt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar